Power Macintosh Utvidelseskort

Med Power Macintosh Utvidelseskort kan du selv oppgradere din Macintosh til å kunne utnytte den nye og kraftige RISC-baserte PowerPC-teknologien. I tillegg til at de fleste arbeidsoppgaver kommer til å gå betydelig raskere med optimalisert programvare, får du også mulighet til å utnytte ny teknikk innen områder som f. eks. kommunikasjon, lyd, video og stemmegjenkjenning.

Power Macintosh Utvidelsekort er et prosessortilkoblet kort med en PowerPC 601-prosessor. Du kan selv enkelt installere kortet på plassen for prosessor-tilkoblede kort på datamaskinens hovedkort. Det eneste verktøyet som er nødvendig er en skrutrekker, samt en illustrert, punktvis installasjonsbeskrivelse. Power Macintosh Utvidelsekort kan installeres i Macintosh Quadra 610, 650, 700, 800, 900 og 950, samt i Macintosh Centris 610 og 650. Klokke-frekvensen på PowerPC 601-prosessoren blir det doble av klokkefrekvensen til den opprinnelige 68040-prosessoren. Dette innebærer at f. eks. en Macintosh Quadra som i dag arbeider med en klokkefrekvens på 33 MHz kommer til å arbeide ved 66 MHz etter utvidelsen. Allerede idag finnes en rekke versjoner av eksisterende programmer som er optimalisert for PowerPC-prosessoren. Disse programmene kan arbeide to til ti ganger raskere på en Macintosh med PowerPC-prosessor enn eksisterende versjoner av samme program på dagens raskeste Macintosh-modeller. Denne høye ytelsen kan du dra særskilt nytte av ved krevende programmer som f eks bildebehandling, CAD/CAM, animasjon, beregninger, databaser, formgiving, layout og vitenskapelig analyse og simulering. Etter oppgraderingen kan du dessuten fortsette å bruke de Macintosh-programmene du allerede har. Disse fungerer akkurat som vanlig på en Macintosh med PowerPC-prosessor, selv om de ikke kan utnytte kraften i RISC-teknologien fullt ut. Du vil også kunne bruke alt eksisterende Apple-tilbehør og fortsette å arbeide i et AppleTalk-nettverk akkurat som før. Den nåværende 68040-prosessoren på din Macintosh forblir inntakt i systemet etter oppgraderingen med Power Macintosh Utvidelseskort. Dette betyr at du kan velge hvilken prosessor du vil starte systemet med.


Tekniske spesifikasjoner

Prosessor

ROM

Klokkefrekvens

Installasjon

Systemprogramvare

Programmer som kan brukes

Miljøfaktorer

Bestillingsinformasjon

Power Macintosh Utvidelseskort

Apple Computer Postbosk 144, Skøyen 0212 Oslo © 1994 Apple Computer, Inc. Apple, Apples logotype og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. Power Macintosh, System 7-logotype, Macintosh Centris og Macintosh Quadra er varemerker for Apple Computer, Inc. MS-DOS er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. PowerPC er et varemerke for International Business Machines Corporation. All omtale av produkter fra andre leverandører er kun brukt eksempelvis og er ingen anbefaling. Apple har intet ansvar hverken for utvalg, egenskaper eller bruk av disse produktene. Samtlige eventuelle garantier eller andre avtaler gjelder mellom leverandøren og kjøperen av disse produktene. Apple tar forbehold om eventuelle endringer.


- webmaster@www.apple.no - 8.5.95