Power Macintosh 7100/80


Power Macintosh 7100/80 tilhører den nye generasjonen svært kraftige Macintosh-modeller med RISC-baserte PowerPC-prosessorer. Den er et godt valg for deg som setter pris på omfattende utvidelsesmuligheter og meget høy ytelse i forbindelse med arbeid med for eksempel kalkyler, sidelayout eller databaser. Den gjør det også mulig for deg å utnytte ny teknikk innenfor områder som kommunikasjon og lyd. Power Macintosh 7100/80 finnes også i en AV-versjon med innebygde funksjoner for å arbeide med video.


Optimaliserte programversjoner arbeider to til ti ganger raskere på Power Macintosh 7100/80 enn ekstisterende versjoner av samme programmer på dagens kraftigste Macintosh-modeller.

Sammen med de øvrige modellene i familien er Power Macintosh 7100/80 den mest kompatible personlige datamaskinen som finnes på markedet. Med programmet SoftWindows kan du arbeide med MS-DOS- og Windows-programmer direkte på maskinen. Med System 7.5 kan du uten problemer kommunisere med andre Macintosh-modeller i et nettverk. Du kan også benytte eksisterende Macintosh-programmer og alt utstyr fra Apple.

Power Macintosh 7100/80 gjør det mye lettere å kommunisere og arbeide med lyd, og er forberedt for nye teknologier, som talegjenkjenning. Med GeoPort-inngangen kan du med en adapter koble maskinen direkte til telenettet slik at du kan sende og motta data og benytte den som fax.

Begge versjonene av Power Macintosh 7100/80 har innebygd støtte for to monitorer og kan benytte alle Apples monitorer. Grunnversjonen kan vise inntil 32 000 farger på alle monitorer opp til 17 tommer og 256 farger på 20-toms monitoren. Med utbygd videohukommelse støtter den, som AV-versjonen, 16,7 millioner farger på alle monitorer opp til 17 tommer og 32 000 farger på 20-toms monitoren.

Power Macintosh 7100/80 har tre NuBus-utvidelses-kontakter for ekstrautstyr som for eksempel grafisk aksellerasjonskort eller kort for stormaskin-kommunikasjon. Dessuten har den innebygd Ethernet-utgang, 16 bit lydinngang og -utgang med CD-kvalitet og plass til ekstra lagringsenhet, for eksempel CD-ROM-stasjon (inkludert i AV-versjonen).

AV-versjonen har dessuten innebygde funksjoner for inn-og avspilling av video, noe som åpner for nye muligheter når du for eksempel lager opplæringsmateriale og demonstrasjoner. Du kan se på videofilm fra en tilkoblet videospiller eller et videokamera direkte på skjermen, og lime inn videosekvenser i dine dokumenter. Dessuten kan du koble datamaskinen direkte til en TV for å vise for eksempel presentasjoner.

Mikroprosessor

Hukommelse (DRAM)

Disk(ett)stasjoner

Video-RAM

Monitorer

Innganger/utganger

Macintosh videoadapter (tilleggsutstyr)

Nettverk

Tastatur og mus

Klokke/kalender

For funksjonshemmede

Elektriske spesifikasjoner

ADB-spesifikasjoner

Mål og vekt

Miljøkrav:webmaster@www.apple.no