Apple PowerBook 150

PowerBook 150 er den ideelle bærbare maskinen for den som vil ha full funksjonalitet, god skjerm, gjennomtenkt ergonomi, kommunikasjonsmuligheter og kvalitetsprogrammer - og likevel kun betale en minimal pris. Som alle andre PowerBook-modeller er den en kombinasjon av brukervennlighet, høy yteevne og fleksibilitet.

Selv om PowerBook 150 kun veier 2,5 kg og er så liten at den godt får plass i en vanlig dokumentmappe, har den alle funksjonene som har vært medvirkende til PowerBook-modellenes store suksess. Den prisbelønte utformingen gir brukeren en meget behagelig arbeidsstilling. Den innebygde styrekulen og håndstøtten gjør at du kan arbeide uten problemer, selv når du sitter med PowerBook 150 på fanget. Tastaturet har standard størrelse, og den bakgrunnsbelyste SuperTwist-gråtoneskjermen har samme bredde som et A4-ark og gjengir både tekst og grafikk med stor skarphet og lysstyrke. Du kan justere både skjerm og tastatur og dermed alltid oppnå de beste arbeidsforhold. PowerBook 150 har en innebygd diskettstasjon, som kan lese og skrive disketter i Macintosh-, MS-DOS- og OS/2-format. Nettverksfunksjoner, noe du vanligvis ikke finner i en bærbar datamaskin, er innebygd i Macintosh PowerBook 150. De gir umiddelbart adgang til alle de ressurser som er tilgjengelige på et AppleTalk-nettverk - elektronisk post, skrivere og felles harddisker. Med PowerBook Fax/data-modem (ekstrautstyr) kan du via telefonnettet sende elektronisk post, hente opplysninger fra andre datamaskiner og opprette forbindelse til et AppleTalk- nettverk. Dessuten kan du faxe til en hvilken som helst telefax. PowerBook 150 leveres med ClarisWorks, som er det mest solgte integrerte programmet til Macintosh. Programmet inneholder tekstbehandlings-, regneark-, tegne-, kommunikasjons- og databasefunksjoner og er dessuten spesielt utviklet til å utnytte RAM i stedet for harddisken, slik at batteriet belastes minst mulig. PowerBook 150 leveres også med PowerBook Mobility Software, som gjør det ennå lettere å være mobil databruker. Programvarepakken dekker områder som kommunikasjon, datautveksling, effektiv utnyttelse av batteriet og informasjonsstyring. Alt i alt får du utrolig mye for pengene når du kjøper en PowerBook 150.


Tekniske Spesifikasjoner

Prosessor

Hukommelse (DRAM)

Disk(ett)stasjoner

Skjerm

Batteri

Innganger/utganger

Nettverk

Lyd

Tastatur og mus

Elektriske spesifikasjoner

Mål og vekt

Apple Computer
Postboks 144 - Skøyen
N-0212 Oslo


1994 Apple Computer, Inc. Apple, Apple-logoen og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Apple SuperDrive, LocalTalk og PowerBook er varemerker for Apple Computer Inc. MS-DOS er et registrert varemerke , og Windows er et varemerke for Microsoft Corporation. OS/2 er et registrere varemerke for International Business Machines Corporation. Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsgrunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med bruk av disse produktene. Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel..

- webmaster@www.apple.no - 3.5.95