Nr 4 1997



Ledelsen Informerer


Side 2


5 på 5

Til polen med 5 på 5

Info fra Motorsyklisten

Dersom du ikke leser dette kan du sikkert spare opptil 170.00 kroner. SKitt au, klikk i vei!

Annonser.

Hva er vel bedre under juletreet enn noen guzzi'er?

The Dutch Open

Tidlig i 1997 annonserte Nederlands Moto Guzzi Klubb (MGCN) sin andre årlige sportsweekend på Assenbanen. Som i 1996 ville den bli arrangert samtidig med Dutch Open, og i samarbeid med Motorcycle Club Assen (MCA).

Laverdainfo

Informasjon om de nye modellene.

Brev fra Krafttak mot kreft



Reisetips


Tekniske tips

Denne gangen med billig forgassersynkronisering.

Høsttreffet

Dersom du ikke var i der kan du lese om det her mens du angrer.

I am not..

Et minne...

 


16.12.97