I forbindelse med TV-Aksjonen "Krafttak for kreft" 9. november 1997 mottok klubben følgende brev fra aksjonen:

Norsk Moto Guzzi Klubb
Tverråsen 35
1315 NESØYA

Oslo. 21 oktober 1997

Jeg vil gjerne personlig få bekrefte at Den Norske Kreftforening har mottatt

kr 10.000

til TV-aksjonen "Krafttak mot Kreft" fra Norsk Moto Guzzi Klubb. til minne om Jan Nilsen. Dette er en meget generøs gave, og dere er blant våre største bidragsytere. All virksomhet i Den Norske Kreftforening er basert på frivillige bidrag. Foreningen mottar ingen form for offentlig støtte. Vi er derfor svært takknemlig for deres støtte til vårt arbeid.

Den Norske Kreftforening er den største bidragsyter til kreftforskning i Norge. I 1996 100 millioner kroner. Og det er på enkelte områder gjort store fremskritt innen diagnose og behandling de seneste årene. Deres bidrag er med på å opprettholde det høye nivå norsk kreftforskning befinner seg på.

NRKs TV-aksjon for 1997 vil være et viktig krafttak for Den Norske Kreftforening. Aksjonen går av stabelen søndag 9. november, og har en lang tradisjon som en nasjonal dugnad. hvor det norske folk en gang i året stiller opp på bred front for en god sak. For å nå målet som vi har satt oss for TV -aksjonen er vi avhengig av alle bidrag som måtte komme i form av pengebidrag eller gaver. Midlene som samles inn i TV-aksjonen vil gå til Den Norske Kreftforeningens vedtektsfestede områder - forskning, forebyggende arbeid, omsorg og informasjon. Det vil særlig bli satset på pasientnær kreftforskning, pilot-prosjekter for tidlig diagnose, forebyggende arbeid for å hindre at barn og unge begynner å røyke, bedre kreftomsorg' og internasjonalt kreftarbeid gjennom Den Internasjonale Kreftunionen (UICC).

Vedlagt følger Den Norske Kreftforenings siste årsberetning og hovedbrosjyren for TV- aksjonen, som vi håper er av interesse.

Med Vennlig hilsen Den Norske Kreftforening

Lilly Cristensen
generalsekretær
(sign)
Morten Norvang
aksjonsleder
(sign)


[Bicilindrica nr 4 1997]