Informasjon fra ledelsen
MEDLEMSKONTINGENT FOR 1998

Det er igjen tid for å betale kontingent. Inn-betalingskort følger vedlagt (gjelder ikke nye medlemmer som har betalt etter 1. oktober i år.) Kontingenten er:
Hovedmedlem Norsk Moto Guzzi Klubb kr. 125,-
Familiemedlem Norsk Moto Guzzi Klubb kr. 25,-
NMCU (Norsk Motorcykkel Union) kr. 170,-

Dette betyr at dersom du ønsker medlemskap både i Guzzi-klubben og NMCU, koster dette totalt kr. 295,-. Familiemedlemmer betaler ikke egen kontingent i NMCU. Vennligst skriv på innbetalingskortet om betalingen også gjelder NMCU. Alle som ønsker med-lem-skap i NMCU (også familiemed-lemmer) må oppgi fødselsår, fordi NMCU søker om statsstøtte til driften.

Fristen for å betale kontingenten er 15. januar 1998. Vi minner om at det må betales et gebyr på kr. 25,- dersom vi må purre.

NB! For dere som fortsatt har klubb-forsikring i Gjensidige, er det en forutsetning av kontingenten i Guzzi-klubben er betalt. (At ordningen videreføres for de som har forsikring pr. idag, har vi fått bekreftet hos Kjersti Davidsen, Gjensidige, den 17.11.97.)

Vennligst skriv eventuelle endringer i adresse, telefonnummer eller MC (husk reg.nr.) på forsiden av innbetalingskortet. Klubbeffekter kan også bestilles og betales på samme innbetalingskort. Husk i så fall å plusse på porto.

Ønsker du av en eller annen grunn ikke lenger å være medlem, er det fint om du gir oss beskjed om dette (returner gjerne innbetalingskortet påført oppsigelsen). Da sparer du oss for bry og klubben for utgifter.

NYE MEDLEMMER

Siden forrige utgave av Bicilindrica gikk i trykken i september, har medlemstallet økt til 592. Følgende nye og "gamle" medlemmer ønskes velkommen:
637. Leif Asbjørn Pedersen SP1000II/86
942. Magnar Stadheim LM 1000/88
943. Wim Naber/ E. Naber-Treur Cal. III Nederland
944. Arvid Nes Cal. "75"/97
945. Anders Bohn Hansen 850 T3/76
946. Mathias H. Eidberg Florida/90
947. Tom Amundsen LM 1000/80
948. Reidar Larsen/Gryne J. Stølen Cal. 1100/96
949. Steffen Asak
950. Lars Fenn LM 1000/88

"Italienere" i Oslo-distriktet samles første onsdagskveld i måneden i Sofies Mat- og Vinhus i Sofiesgate, Oslo.
Berit og Tor Seim, t. 64 93 35 27


TREFF 1998
Vi visste at det ville ordne seg med treffarrangører for 1998! Vårtreffet vil bli arrangert av medlemmer fra Oslo med Ingvar Noreide (109) i spissen, mens Marit og Bjørn Hagen (217) velvillig har påtatt seg høsttreffet. Tusen takk til dere!

Foreløpig kan vi gi følgende informasjon om treffene, slik at dere allerede nå kan avsette disse helgene:

Vårtreffet arrangeres 22.-24. mai på et leirområde i Attrå v/Tinnsjøen i Telemark. Området ligger ved riksveg 37, ca 17,5 mil fra Oslo, ca. 15 mil fra Skien og ca. 30 mil fra Haugesund. På selve treffplassen blir det kun mulighet for overnatting i telt. Det vil ble reist stort varmetelt. Det finnes for øvrig camping med hytter ca. 15 km unna (Sandviken camping i Austbygdi), for de som måtte foretrekke en seng. Nærmere informa-sjon/program vil bli offentliggjort i vårnummeret.

Høsttreffet blir arrangert 4.-6. september i Isefjærleiren, Sørlandets naturistsenter, midt mellom Kristiansand og Lillesand. Vi kan berolige noen, - og sikkert skuffe andre - med at vi skal dit utenom sesongen. Leiren har 60 innendørs sengeplasser fordelt på 2-4-6 manns rom og 7 hytter. Prisen blir antakelig rundt kr. 75,- pr. seng pr. natt. Gode sanitære forhold. Det planlegges både servering av noe varmt fredag kveld, frokost lørdag og søndag og felles middag på lørdag. Prisen på middag inkl. dessert vil ligge på ca. kr. 125,-. Mer informasjon og nøyaktige priser kommer før sommeren.

Moto Guzzi Club of Sweden planlegger treff i nærheten av Arboga i helgen 5.-7. juni.

MEDLEMSTILBUD

Husk å oppgi størrelse ved bestilling av T-skjorter.
NB! Porto kommer i tillegg til de oppgitte priser. Pakkepost opp til 10 kg. koster nå kr. 45,-.

MC-BUA OSLO + BDA MOTOR = SANT
De to Oslo-firmaene slår seg nå sammen. Per Katzenmaier har røpet at det blir offisiell åpning av butikk og verksted i nye lokaler i Frysjaveien 40 (like ved NMK Oslo og 200 meter fra Teknisk Museum) en gang i februar. Vi ønsker lykke!

KRAFTTAK MOT KREFT
Som meddelt i forrige nummer av Bicilindrica, ble det under høsttreffet besluttet på gi kr. 10.000,- fra klubbkassa til Jan Nilsens Minnefond. Minnefondet er i sin helhet overført til Krafttak mot kreft (TV-aksjonen '97).

Klubben har mottatt et meget hyggelig takkebrev fra Den Norske Kreftforening. Brevet er gjengitt på neste side.[Bicilindrica nr 4 1997]