Side 2
Hei, hå!


Nå er det jul igjen......!

Ihvertfall er det ikke så mange ukene til vi kan begynne å kikke etter julenissen. Har han med en ny italiener til oss i år, tro? For en gangs skyld føler vi at vi er i rute med bladproduksjonen, vi skriver 18. november, og så tidlig kan vi omtrent ikke huske å ha vært ferdige med å redigere julenummeret av Bicilindrica før!

Vi har hatt en fin høst på vår kant av landet, og kjører fortsatt til/fra jobb i Oslo på to hjul, det har vi aldri gjort så sent i november før! Man klager ikke når sesongen varer fra påske til over midten av november. Tilbake til bladet du holder i hånda. Det er et innholdsrikt blad, slik som julenumre skal være, og det meste av stoffet kan vi takke flittige bidragsytere for. Uten dere hadde det ikke blitt noe blad. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle annonsører som har støttet klubben gjennom året som snart har passert.

Vi minner av gammel vane på at vi må ha stoff til neste nummer også. Det må vi ha senest 1. februar 1998.

Til slutt vil vi få takke for året som har gått, og ønske hver og en av dere en riktig trivelig jul og et morsomt nytt år!Julehilsen fra Elin, Tor og Anders


[Bicilindrica nr 4 1997]